แอดไลน์ แชทเรื่องเที่ยว เที่ยวรอบโลก

������������������������������������


ตะลุยไต้หวัน อาลีซาน 5วัน 3คืน บิน Thai Lion Air (SL)

ตะลุยไต้หวัน อาลีซาน 5วัน 3คืน บิน Thai Lion Air (SL)

อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ชิมชาอู่หลง วัดพระถังซัมจั๋ง ตึกไทเป 101 อุทยานเหย่หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น ซีเหมินติง เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต...


รหัสทัวร์ :: TW_SL00001
28 ธ.ค. 2560 - 19 มี.ค. 2561

Thai Lion Air
5,296 Views
เริ่มต้น 12,555 บาท/ท่าน
ทัวร์ไต้หวัน คริคริ 5วัน 4คืน บิน China Airline (CI)

ทัวร์ไต้หวัน คริคริ 5วัน 4คืน บิน China Airline (CI)

เถาหยวน Gloria Outlet ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวิ่นอู่ ชิมชาอู่หลง ศูนย์ GERMANIUM อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อุทยานเหย๋หลิ่ว ตึกไทเป101 แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก...


รหัสทัวร์ :: TW_CI00005
02 ธ.ค. 2560 - 17 มี.ค. 2561

CHINA AIRLINES
3,195 Views
เริ่มต้น 18,999 บาท/ท่าน
ไต้หวัน อาลีซาน ดี๊ด๊า 5วัน 4คืน บิน China Airlines (CL)

ไต้หวัน อาลีซาน ดี๊ด๊า 5วัน 4คืน บิน China Airlines (CL)

อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต วัดจงไถซานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ชิมชาอู่หลง อนุสรณ์เจียงไคเช็ค...


รหัสทัวร์ :: TW_CI00006
02 ธ.ค. 2560 - 17 มี.ค. 2561

CHINA AIRLINES
5,478 Views
เริ่มต้น 20,999 บาท/ท่าน
ทัวร์ไต้หวัน เป๊ะเวอร์ 4วัน 3คืน บินการบินไทย (TG)

ทัวร์ไต้หวัน เป๊ะเวอร์ 4วัน 3คืน บินการบินไทย (TG)

เมืองไถจง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวิ่นอู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ชิมชาอู่หลง อาบน้ำแร่ส่วนตัว5ดาว พิพิธภัณฑ์กู้กง ตึกไทเป101 อุทยานเหย่หลิ่ว อนุสรณ์ส...


รหัสทัวร์ :: TW_TG00002
02 ธ.ค. 2560 - 26 เม.ย. 2561

ไทยแอร์เวย์
5,156 Views
เริ่มต้น 22,999 บาท/ท่าน